Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

palelady
palelady
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapollywood pollywood
palelady
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapollywood pollywood
palelady

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viatouchthesky touchthesky
palelady
2422 ffd5 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarainingman rainingman

January 26 2018

palelady
7524 d4da
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viaister ister
palelady
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viabanshe banshe
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial viamuviell muviell
palelady
1202 2867 500
Porto, fot. noeckenvid
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamuviell muviell
palelady
7805 5092 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamuviell muviell
palelady
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
palelady
Reposted fromsalzprinz salzprinz viasatyra satyra
palelady
1815 3a82
palelady
7501 7ce8
Reposted fromolaosa olaosa viajoannna joannna

January 23 2018

palelady
8036 6b29 500
Reposted fromfungi fungi viarichardm richardm
palelady
palelady
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky via48hrs 48hrs
palelady
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt via48hrs 48hrs
palelady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl