Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

palelady
7524 d4da
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viaister ister
palelady
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viabanshe banshe
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial viamuviell muviell
palelady
1202 2867 500
Porto, fot. noeckenvid
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamuviell muviell
palelady
7805 5092 500
Reposted from777727772 777727772 viamuviell muviell
palelady
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
palelady
Reposted fromsalzprinz salzprinz viasatyra satyra
palelady
1815 3a82
palelady
7501 7ce8
Reposted fromolaosa olaosa viajoannna joannna

January 23 2018

palelady
8036 6b29 500
Reposted fromfungi fungi viarichardm richardm
palelady
palelady
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky via2708 2708
palelady
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt via2708 2708
palelady
palelady
palelady
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSylvka Sylvka
palelady
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viarotfl rotfl

January 22 2018

palelady
2766 d6fa 500
palelady
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viasatyra satyra
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl