Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

palelady
7429 18c4
Reposted frompunisher punisher viavronk vronk
palelady
7322 b7c0
Reposted fromteijakool teijakool viacarsten233 carsten233
palelady
6482 e167
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viapleple pleple
palelady
3479 3203 500
Reposted fromplants plants viaunique unique
palelady
2015 0de3 500
Reposted fromolbaria olbaria viapollywood pollywood
palelady
Przede wszystkim: bądź prawdziwa. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy coś udają. Coś albo kogoś. Ja się nie maskuję, pod nikogo nie podszywam. Mam pewność, że jak się rozmaluję i stanę w drzwiach, nikt na mój widok nie zemdleje z przerażenia.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viapollywood pollywood
palelady
Reposted fromprzegrany przegrany viapollywood pollywood
palelady
Reposted fromshakeme shakeme viapollywood pollywood
palelady
3010 e625 500
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
palelady
4693 9286 500
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
palelady
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra

September 05 2019

palelady
0260 6c11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrajes1993 krajes1993
palelady
7616 8d25 500
Reposted fromfungi fungi viakazikova kazikova

September 04 2019

palelady
Reposted fromshakeme shakeme viakarlla karlla
palelady
3059 fd72 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaovtza ovtza
palelady
3126 59aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
palelady
4643 5de7 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaikari ikari
palelady
2240 5027 500
Reposted fromkartofel kartofel viatvaseyes tvaseyes
palelady
3057 6bac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakarmacoma karmacoma
palelady
6483 0664
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl