Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

palelady
6952 8331
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapollywood pollywood
palelady
palelady
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viapollywood pollywood
palelady
palelady
Reposted frombluuu bluuu viapollywood pollywood
palelady
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
palelady
3296 bd2f 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viawindingroads windingroads
palelady
palelady
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viawindingroads windingroads
palelady
palelady
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat.
Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć.
Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy.
Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę.
A nie, że jesteś porażką.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapollywood pollywood
palelady
palelady
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viatouchthesky touchthesky
palelady
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viatouchthesky touchthesky
palelady
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
palelady
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viatouchthesky touchthesky
palelady

October 08 2018

palelady
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaintotheblack intotheblack
palelady
palelady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl