Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

palelady
7171 7452
Reposted fromretro-girl retro-girl viatysiace-mysli tysiace-mysli
palelady
2289 2f90
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
palelady
7221 e58f
palelady
3744 9e18
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMezame Mezame

April 28 2017

palelady
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viasomebodytolove somebodytolove
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

palelady
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viamuviell muviell
palelady
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamuviell muviell
palelady
3588 b78a
palelady
3470 dc3b
palelady
4765 d5f2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapollywood pollywood
palelady
6006 2f98
Reposted fromskrzacik skrzacik viapollywood pollywood
7569 9543 500

April 14 2017

palelady

Reposted fromjozefspace jozefspace viaoutofmyhead outofmyhead
palelady

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapollywood pollywood
palelady
9001 8fc2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viapollywood pollywood
palelady

April 13 2017

0309 e861 500

shialablunt:

fckthtsht:

Marilyn Monroe and Bert Stern during a photo shoot, 1962.

I think this might be my favorite picture of all time

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viablurred-dreams blurred-dreams
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl