Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

palelady
palelady
9319 c757
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyra satyra

November 01 2017

palelady
4290 9a72
Reposted fromursa-major ursa-major
2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice viasatyra satyra
palelady
Niskie poczucie wartości u któregoś z partnerów jest jedną z najczęstszych przeszkód dla stworzenia autentycznej, dwustronnej relacji. Jeżeli nie możesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrą osobą, by pokochać siebie samą, nie potrafisz uwierzyć również w to, że druga osoba rzeczywiście mogła Cię pokochać i wybrać. Z tego powodu zaczynasz, często nieświadomie, testować albo wręcz niszczyć waszą więź. Może to prowadzić do rozstania albo do ukształtowania się toksycznej relacji, w której w końcu jesteś postrzegana w podobny sposób, w jaki sama o sobie myślisz. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
palelady
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapollywood pollywood

October 22 2017

0599 6b0f
palelady
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viapollywood pollywood
palelady
Reposted fromzatora zatora viasatyra satyra
palelady
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapollywood pollywood

October 09 2017

palelady
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazoopa zoopa
palelady
4430 625b
Reposted fromursa-major ursa-major
palelady
palelady
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viasatyra satyra

September 02 2017

6366 5b6e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
6312 7669
Reposted fromamatore amatore viapollywood pollywood
palelady
palelady
1826 2e48
Reposted fromhagis hagis viapollywood pollywood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl